اخبار عمومی

پورآبادی در آخرین جلسه شورای گفتگوی استان خراسان شمالی خواستار شد:
روند دریافت مجوز برای سرمایه گذاران آسان شود
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالیث خواستار آسان سازی در روند دریافت مجوز ها برای سرمایه گذاری شد وگفت: این امر موجب جذب نشدن سرمایه گذاری در این استان خواهد شد و بعضا برخی از سرمایه گذاران نیز در حین کار به دلیل سخت گیری ها از ادامه کار پشیمان خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، سعید پورآبادی در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۹۹ ، خواستار رفع مشکل اینترنت شهرک های صنعتی استان شد و گفت: متاسفانه هم اینک آنتن دهی در شهرک ها استان ضعیف است.
وی افزود: این موضوع بارها در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خوصی مطرح شده است اما اقدام موثری انجام نشده است.
وی خواستار آسان سازی در روند دریافت مجوز ها برای سرمایه گذاری شد و افزود: این امر موجب جذب نشدن سرمایه گذاری در این استان خواهد شد و بعضا برخی از سرمایه گذاران نیز در حین کار به دلیل سخت گیری ها از ادامه کار پشیمان خواهند شد
محمد علی شجاعی ، استاندار خراسان شمالی نیز دراین جلسه گفت: هم اینک ۷۴ طرح سرمایه‌گذاری مجوز بی‌نام در استان صادر شده است که باید تمامی مجوزهای لازم از دستگاه‌های مرتبط نظیر منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست گرفته شود.
وی افزود: اگر این طرح های بی نام به آب، برق، گاز و تلفن هم نیاز داشتند از قبل باید تمامی اقدامات لازم انجام شود.
شجاعی ادامه داد: سرمایه‌گذار در طرح‌های مجوز بی‌نام نباید دنبال استعلام‌ها از سوی دستگاهای مختلف باشند، تنها جای نام سرمایه‌گذار در طرح خالی باشد.
وی با بیان اینکه دستگاه ها، سازمان ها سرمایه گذاران را در روند اداری دریافت مجوزها پیر می کنند افزود: برای جذب سرمایه گذار باید از قبل تمامی اقدامات لازم انجام شود نباید هیچ مشکلی در حین کار به وجود بیاید.
استاندار خراسان شمالی از دستگاه ها خواست تا طرح هایی که به عنوان بی نام صادر شده اند و مشکلی دارند حذف کنند، سرمایه گذار پس از دریافت طرح نباید به هیچ دستگاهی مراجعه کند.
شجاعی افزود: همچنین واگذاری طرح ها باید بدون قید و شرط بوده و توجیه اقتصادی نیز داشته باشد.
استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش از پیگیری نکردن مصوبه ها از سوی دستگاه ها انتقاد کرد و افزود: قبل از جلسه باید دستگاه ها و سازمان ها دور هم بنشینند و برای حل مشکل راه کار ارائه دهند اما در این جلسه ها همدیگر را تازه می بینند.