برای اطلاع تماس بگیرید

۰۵۸۳۲۷۲۸۲۳۷

Email: obbppdc@gmail.come

instagram:obbpdc

خراسان شمالی، بجنورد، کمربندی مدرس حدفاصل چهارراه شهید فهمیده میدان دولت، نبش کوچه تالار حافظ

کد پستی : ۹۴۱۸۶۶۳۳۵۸

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی