تماس با ما

برای اطلاع تماس بگیرید

05832728237

Email: obbppdc@gmail.come

instagram:obbpdc

خراسان شمالی بجنورد کمربندی مدرس حدفاصل چهارراه شهید فهمیده میدان دولت نبش کوچه تالار حافظ

کد پستی 9418663358

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی