عنوان دستاورد

ردیفعنوان دستاوردسال تحققمستندات
1کاهش دوره زمانی حسابرسی تامین اجتماعی از کارفرمایان از مدت 10 سال به 1 سال1396دانلود
2مرتفع شدن بخشی از مشکلات ناشی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در پذیرش معاملات مودیان در صورت احراز اصل صحت معامله1396 دانلود
3رفع مشکل اسناد خزانه اسلامی به منظور حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد با اخذ تایید کمیته فقهی سازمان بورس1396 دانلود
4ایجاد زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس1397 دانلود
5ابلاغ امکان تهاتر بدهی دولت بین دولت، بخش خصوصی و بانك‌ها با یکدیگر در قانون بودجه سنواتی1397 دانلود
6اعمال نظرات بخش خصوصی در آیین نامه هیئت وزیران برای واگذاری طرح های نیمه تمام در قالب مشارکت عمومی وخصوصی1397 دانلود
7اعمال معافیت مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های اشخاص حقوقی1397-1398 دانلود
8تسهیل مقررات “نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور”1397
9برقراری امکان تامین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی گشایش یافته قبل از 97/05/16 با ابلاغ مصوبات هیات وزیران1397 دانلود
10پیگیری تسهیل و تسریع ثبت سفارش واردکنندگان با ایجاد سیستم اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگانان در وزارت صمت1397
11تسهیل در پذیرش انواع تضامین در خرید ارز در کالاهای وارداتی با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی1398 دانلود
12تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و استفاده از معافیت مالیاتی صادرکنندگان با صدور بخشنامه بانک مرکزی1398 دانلود
13رفع الزام أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات مستقیم در تمدید ضمانت نامه ها و گشایش اعتبار اسنادی1398 دانلود
14حذف اقدامات موازی سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی در ارزیابی کالاهای وارداتی با عقد تفاهم نامه مشترک1398 دانلود
15ایجاد امکان تبدیل انواع شرکت های تجاری به یکدیگر1398-1399 دانلود
16حذف الزام ارائه مفاصاحساب مالیاتی (گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم) به بانک ها برای صدور یا تمدید ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی تا سقف 5 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و 2 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی1398 دانلود
17اصلاح آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید مبنی بر بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی صندوق ذخیره و توسعه مشمول ماده 20 قانون به صورت ریالی و بر مبنای هر دلار 1226 تومان تا شهریور 991398 دانلود
18برخورداری شرکت های پذیرش شده در بورس در سال 99 از مشوق مالیاتی، مبنی بر عدم ورود سازمان امور مالیاتی به حساب های سنوات گذشته ایشان فراتر از یک سال، با تصویب و ابلاغ مصوبه شورای گفتگو در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا1399 دانلود
19برقراری امکان صدور ضمانتنامه ریالی توسط بانک ها جهت تضمین تعهدات ارزی صادرکنندگان فولاد1399 دانلود
20امکان استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز برای واردات، امکان صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد 3ماهه (جهت تأمین ارز ترجیحی) توسط بانک مرکزی، امکان ترخیص کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا 10 آبان‌ماه 99)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی و نهایتا ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید تا سقف 90٪ که در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی هستند (با تعیین اولویت توسط وزارت صمت)1399 دانلود
21رفع مشکل تعقیب قضائی کارگزاران گمرکی و ترخیص کاران به دلیل بدهی مالیاتی صاحبان کالا1399 دانلود
22رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی1400 دانلود
23پذیرش عدم تعلق هزینه اجرای ثبت نسبت به اسناد رهنی1399 دانلود