پکیج آموزشی مجازی

استقبال بیش از ۲۰۰ نفر از پکیج آموزشی مجازی اتاق بازرگانی خراسان شمالی

سه دوره آموزشی مجازی تحت عنوان “نحوه تنظیم قراردادهای تجاری خارجی” ، “بازاریابی مدرن در دوران کرونا”و “آشنایی با نحوه استفاده از کارت بازرگانی و آشنایی با قوانین امور گمرکی توسط واحد آموزش اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، مدیر آموزش اتاق بجنورد با اعلام این خبر گفت: این سه دوره آموزشی باهدف توانمند سازی اعضای اتاق و متقاضیان دریافت کارت بازرگانی و فعالین اقتصادی با استقبال بیش از ۲۰۰ نفر ازسوی واحد آموزش اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

وی افزود: این بسته آموزشی شامل سه دوره آموزشی تحت عنوان “نحوه تنظیم قراردادهای تجاری خارجی” ، “بازاریابی مدرن در دوران کرونا”، “آشنایی با نحوه استفاده از کارت بازرگانی و آشنایی با قوانین امور گمرکی بود.

وی ادامه داد: همچنین این دوره های آموزشی به ترتیب طی روزهای یکشنبه ۲۳ آذرماه و پنج شنبه ۲۷ آذرماه و پنج شنبه ۴ دی ماه برگزار شد.