انتقاد رییس اتاق بازرگانی از روند طولانی ثبت شرکت ها