جلسه ی هفتاد و ششم

در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان شد:
همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبات شورای گفتگو/ ادارات خراسان شمالی موظف به اجرای مصوبات شورای دولت و بخش خصوصی هستند
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی بر همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبات استانی شورای گفتگو تاکید کرد و گفت: این استان در شورای گفت و گوی کشور در سال جاری امتیاز خوبی کسب نکرده اگر این شرایط تکرار شود در سال آینده جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نخواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی در یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از دستگاه های اجرایی استان خواست تا مصوبات این جلسه را اجرایی کنند.
وی افزود: این استان در شورای گفت و گوی کشور در سال جاری امتیاز خوبی کسب نکرد، مصوبات جلسه های استان اجرایی نشده اند.
وی اضافه کرد: برخی از سازمان ها متاسفانه هیچ کمکی نمی کنند، اگر این شرایط تکرار شود در سال آینده جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نخواهیم داشت.
پورآبادی گزارش کمیته در خصوص مشکل عدم تنظیم سند رسمی زمینهای شهرک کارگاهی به نام شرکت تعاونی سردخانه ی صاحب، گزارش کمیته در خصوص پیش نویس دستورالعمل سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما بر اساس پیشنهاد شورای گفتگوی اصفهان، گزارش کمیته در خصوص بررسی بند ۷-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۳ برای محصولات غذایی از جمله “ماکارونی” را ازجمله دستور جلسات شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی این ماه اعلام کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی استان موظف به اجرای مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هستند که برخی مواقع این مهم جدی گرفته نمی‌شود.
محمود قنبری از دستگاه ها و سازمان ها خواست تا برای اجرایی شدن مصوبات تلاش بیشتری داشته باشند و اظهار داشت: اگر مصوبات اجرایی نشوند تصمیمات لازم را برای آنان خواهیم گرفت.
وی افزود: مصوباتی که در جلسه های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشته ایم موانع قانونی ندارند سازمان ها باید آنان را اجرایی کنند اما اگر بعضا با قوانین نیز مغایرت دارد مساعدت های لازم را داشته باشند، کسب و کار ها باید رونق بگیرند.
وی از سازمان ها خواست تا گره کارها را بگشایند و گفت: برخی مواقع تعدادی از این دستگاه ها گره نیز ایجاد می کنند که باید در شرایط اقتصادی کنونی مشکلات استان را حل کنیم.