استاندار خراسان شمالی گفت:دستگاه‌های اجرایی با روند کند اداری و سخت‌گیری‌های بی‌مورد سرمایه‌گذاران را خسته نکنند

استاندار خراسان شمالی گفت:دستگاه‌های اجرایی با روند کند اداری و سخت‌گیری‌های بی‌مورد سرمایه‌گذاران را خسته نکنند
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ،  محمدعلی شجاعی در جلسه شورای گفتگویث دولت و بخش خصوصی استان، گفت: دستگاه‌های اجرایی با روند کند اداری و سخت‌گیری‌های بی‌مورد سرمایه‌گذاران را خسته نکنند که پیامد آن توسعه نیافتگی استان است.
اظهار داشت: بخش خصوصی باید در استان سرمایه گذاری کند که در پی آن درآمد و اشتغال ایجاد می شود.
وی افزود: سیستم دولتی در بحث سرمایه گذاری موفق عمل نکرده است که این مسائل و مشکلاتی را برای حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.
وی سرمایه گذاری در بخش دولتی را همچون کودکی معلول دانست که با این وضعیت بزرگ شده است و اظهار داشت: باید از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری حمایت کنیم که دولت نیز در این خصوص تاکید زیاد دارد.
وی بر رعایت آداب سرمایه گذاری تاکید کرد و افزود: معادن گنج هایی هستند که باید برای بهره برداری از آن به شکل اصولی و علمی وارد شویم تا برای سرمایه گذار و مردم منطقه سودآوری داشته باشد.
وی بر حمایت از سرمایه گذاران در بخش معادن تاکید کرد و اظهار داشت: از دستگاه های مسوول و مربوط و بانک ها می خواهیم که در خصوص بهره برداری از طرح های معادن در مرحله نخست، کارشناسی مورد نظر را داشته باشند و تمامی مسائل و مشکلات را به سرمایه گذار گوشزد کنند.
وی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، صنعت و معدن و بخش خصوصی خواست تا تمامی  طرح هایی که هم اینک دچار مشکل شده و نیاز به مصوبه ملی را دارد بررسی کنند و افزود: طرح هایی که با دریافت تسهیلات مشکلات آنان حل خواهد شد در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح و برای برطرف شدن مشکلات آنها تلاش خواهیم کرد.
استاندار خراسان شمالی گفت: زیرساخت‌های معدنی استان ضعیف و سرمایه‌گذاری در این بخش کم است و به همین علت سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران « ایمیدرو» با ایجاد تفاهم نامه ای وارد این حوزه شد هم اینک برای اجرایی شدن این تفاهم نامه دقت لازم را در خصوص اجرایی شدن بند های آن داشته باشید.
شجاعی در بخش دیگری از سخنانش از ارجاع مسائل حوزه راه و شهرسازی به دادگاه از سوی اداره کل مربوطه انتقاد کرد و گفت: این روش نادرست را آموخته اند و با کوچکترین مشکل پرونده را به دادگاه معرفی می کنند.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه ارسال پرونده ها به دادگاه هنر نیست افزود: اگر پرونده ها مشکلاتی از نظر فنی دارد باید به دنبال برطرف شدن مشکلات باشید نه اینکه به سرعت به دادگاه معرفی کنید که به دنبال آن مسائل و مشکلات زیادی نیز برای سرمایه گذاران ایجاد می شود.
وی از این اداره کل خواست تا پرونده هایی را که به دادگاه ارسال کرده اند دوباره آنان را بازبینی کنند و اظهار داشت: باید در حل مسائل و مشکلات دنبال راه های صلح و سازش باشیم و کوچکترین مشکل  را به راه طولانی دادگاه ارسال نکنیم.
وی با بیان اینکه بعضا بی رحمانه رفتار می شود افزود: د برخی از پرونده ها از سرمایه گذاران خواسته می شود که از حریم شهر خارج شوند، این افراد بدون نبود زیر ساخت ها و امکانات و جا و مکان کجا بروند.
استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: نباید بخش دولتی از ناحیه قدرت وارد شود بلکه  باید شرایط، امکانات و زیر ساخت ها را نیز ببیند بعد به دنبال راه کاری برای  حل مشکل باشد نه اینکه تنها راه را متوقف کردن سرمایه گذاری ببیند.
وی افزود: راه و شهرسازی باید پرونده هایی  را که به دادگستری استان ارسال کرده است،  دوباره بررسی کند و ما نیز به آنان کمک خواهیم کرد و مجوزهای مربوطه را نیز از کشور خواهیم گرفت تا این پرونده ها از دادگاه برگردد.